فیات کرایسلر آینده درخشان و پرفروشی برای جیپ تصور می‌کند

اخیرا فیات کرایسلر و برند جیپ زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند و مدیرعامل این گروه پیش بینی می‌کند که جیپ به یک برند بزرگ جهانی تبدیل شود.