کهکشانی دوردست، چیزهای جدیدی در مورد جهان می‌گوید

یک کهکشان که در فاصله‌ی ۵ میلیارد سال نوری آن‌ طرف‌تر قرار گرفته، شگفتی‌های جدیدی را در مورد جهان به ما می‌گوید.