کمپین اعتراض به حذف اپلیکیشن های ایرانی در آستانه ۱۵ هزارتایی شدن

پس از حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ استور، حال کمپینی اعتراضی برای رساندن صدای توسعه دهندگان ایرانی به گوش تیم کوک در کشورمان به راه افتاده است.