ساعت های هوشمند تام‌ تام سن بدن شما را محاسبه می‌کنند

یک کمپانی هلندی در نمایشگاه ایفا اعلام کرده است که به‌زودی امکان محاسبه‌ی سن بدن (فیتنس) را از طریق ساعت‌های هوشمندش ارائه می‌دهد.