خرید خودرو در خارج از ایران، چگونه است؟

در کشورهای جهان اول، چند روش کلی برای خرید خودرو وجود دارد که شامل، خرید نقدی و اقساطی است، اما نوع پرداخت هزینه‌ی خودرو، تفاوت‌های زیادی با ایران دارد.