رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای سواری

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، جدول رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای سواری موجود در بازار ایران را در سال 1395 و در 6 دسته قیمتی منتشر کرد. گزارش جدید شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، نتیجه تحقیق و اندازه‌گیری رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای سواری در دسته‌های قیمتی کمتر از 25 میلیون تومان، 25 ...

نوشته جدول رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای سواری موجود در بازار ایران در سال 95 اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.