نقد سریال شهرزاد: قسمت دهم، فصل دوم

قسمت ۱۰ از فصل دوم سریال شهرزاد، یکی از قسمت‌های کم هیجان این سریال به حساب می‌آید که بیشتر از لحاظ اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت است.