زنیت سال ۲۰۱۸ دوربین فول فریم بدون آینه عرضه می‌کند

کمپانی روسی زنیت قصد دارد با معرفی یک دوربین فول فریم بدون آینه، یک بار دیگر به میدان رقابت بازگردد.