در چه ساعاتی از روز بیشترین بهره‌وری را دارید؟

بهره وری افراد در ساعات مختلف روز فرق می‌کند. شما در چه ساعاتی از روز بیشترین نتیجه را به دست می‌آورید؟ آیا می‌دانید یا نیاز به بازنگری دارید؟