تصویری جدید از ایفا 2017 معرفی گوشی موتو ایکس 4 را تایید می‌کند

تصویری در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۷ ثبت شده است که به گوشی موتو ایکس 4 اشاره دارد.