برقراری تماس صوتی تلگرام در دستور کار وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات اعلام کرد که درصددیم مذاکرات مجددی با دستگاه‌های قضایی در رابطه با تماس صوتی تلگرام انجام دهیم و جوانب را بررسی می‌کنیم.