آیا Tencent چین می‌تواند بر بازارهای جهانی نیز سلطه یابد؟

Tencent سازنده اپلیکیشن وی‌چت، با بیش از یک میلیارد کاربر بر بازار چین تسلط کامل دارد. اما آیا این شرکت می‌تواند بر بازارهای جهانی هم تسلط پیدا کند؟