۷ شهریور: کشف القای الکترومغناطیسی و تأسیس اسکایپ

۱۸۶ سال پیش در چنین روزی، مایکل فارادی، فیزیکدان و شیمیدان برجسته انگلیسی با انجام آزمایش‌های تجربی موفق به کشف پدیده‌ی القای الکترومغناطیس شد.