ون مسافرتی فولکس واگن کالیفرنیا، معرفی شد

بزرگ‌ترین خودروساز آلمان اخیرا تصاویر جدیدی از مدل مفهومی کالیفرنیا XXL که به خانه متحرک تشبیه می‌شود، منتشر کرده است.