نقد فصل سوم سریال Rick and Morty: قسمت اول تا پنجم

پخش فصل سوم سریال Rick and Morty، مدتی است که آغاز شده است و در این مطلب، نگاهی به نیمه اول از فصل سوم این سریال خواهیم داشت.