سارق نوجوان

سارق نوجوان اهل ایالت کلرادو آمریکا که در سرقت بزرگ 25 اسلحه شرکت داشت، با انتشار چند عکس سلفی خیلی راحت خود را به دام پلیس انداخت. نوجوانی 18 ساله با نام ویت ترین (Viet Trinh) و اهل ایالت کلرادو آمریکا، بعد از سرقت اسلحه در منطقه‌ای در شهر دنور و فرار طی یک تعقیب و ...

نوشته سارق نوجوان بعد از ربودن 25 اسلحه با انتشار چند عکس سلفی به دام افتاد اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.