۶ شهریور: تولد جورج ویپل و ارسال اولین ایمیل از یک شاتل فضایی

۱۳۹ سال پیش در چنین روزی، جورج ویپل، پزشک و پاتولوژیست آمریکایی چشم به جهان گشود. شهرت او به خاطر تحقیقات گسترده در خصوص فعالیت‌های کبد و کشف نقش کبد در بیماری کم‌خونی است.