چه زمانی بهتر است یک شغل را از رزومه خود حذف کنید

رزومه‌ی شما باید تمام توانایی‌ها، تخصص‌ها و مهارت‌های شما را به کارفرمایان جدیدتان نشان دهد. در چه مواردی می‌توانید تجارب ناخوشایند گذشته را از این فهرست حذف کنید؟