استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش رانندگان شرکت پست آمریکایی

شرکت یوپی‌اس قرار است از ماه آینده، برای آموزش چالش‌های رانندگی و ارسال بسته‌ در شرایط سخت خیابان‌های آمریکا، از واقعیت مجازی استفاده کند.