آمار رضایت مردم از خودروها در سال ۹۵، منتشر شد

تازهترین نتایج سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خودروها طی شش سال گذشته، حکایت از آن دارند که بیشترین رضایتمندی مشتریان از خودروهای عرضه‌شده به بازار در سال ۹۵ اتفاق افتاده است.