پیگیری حذف اپلیکیشن‌ های ایرانی از اپ‌ استور در دستور کار جهرمی و ظریف

وزیر ارتباطات در صفحه‌ی اینستاگرام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: «با همکاری وزیر امور خارجه، پیگیر حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌ استور هستیم.»