معرفی دانشگاه کسب و کار اینسید فرانسه

دانشگاه اینسید فرانسه، دومین آکادمی برتر کسب‌وکار اروپا است و به‌عنوان برترین مرکز آموزش رهبری جهان شناخته می‌شود.