معرفی بازی موبایل Space Frontier

در بازی موبایل رکوردی Space Frontier، شما باید سفینه خود را به بالاترین نقطه پرتاب کنید و بهترین رکورد را ثبت کنید.