فرمول یک با فناوری خودران، چگونه خواهد بود؟

فدراسیون بین‌المللی اتومبیل‌رانی (FIA) اعلام کرده است که در آینده می‌توان در مسابقات فرمول یک،  از خودروهای ایمن برای ارتقاء فناوری خودران استفاده کرد.