رکورد تولید ۱۵۰ میلیون خودرو توسط فولکس‌ واگن

گروه خودروسازی فولکس‌واگن پس از ۸۰ سال، به رقم تولید ۱۵۰ میلیون دستگاه خودرو دست یافت.