میزبان فا

کسب و کارهای آنلاین در طی سالهای گذشته به قدری پیشرفت کرده اند که یک تهدید کاملا جدی برای کسب و کارهای سنتی محسوب می شوند. البته برخی از کسب و کارهای سنتی نیز پا به این عرصه گذاشته اند. در واقع قصد ندارند از حجم عظیم و بالقوه کاربران که با استفاده از راهکارهای ...

نوشته راه اندازی کسب و کار آنلاین با پیشنهاد ویژه میزبان فا اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.