بلک بری در صدد ثبت نسخه‌ای از اندروید به نام BlackBerry Secure است

بر اساس گزارش‌های اخیر، کمپانی بلک‌بری به دنبال ثبت نسخه‌‌ای از اندروید به نام Blackberry secure است که ویژگی‌های امنیتی زیادی دارد.