آیا رفتن به سافاری خطرناک است؟

سافاری تجربه جالبی است که خاطرات هیجان انگیز خود را به همراه خواهد داشت، اما این تجربه خطراتی هم دارد. با کجارو همراه باشید.