آموزش بازی سازی: آشنایی با تکنیک MindMapping

 تکنیک MindMapping، یکی از تکنیک‌های مهم در رابطه با بازی‌سازی است که در این مقاله ضمن معرفی یک نرم‌افزار در این زمینه، بخش مدیریت تیم را به اتمام می‌رسانیم.