حقایق جالب فیلم The Terminator – ترمیناتور

در یکی دیگر از سری مقالات حقایق جالب درباره فیلم‌های معروف، این‌بار به سراغ The Terminator، ساخته ماندگار و دوران‌ساز جیمز کامرون رفته‌ایم.