استارتاپ ایرانی تحریم های جدید اپل و محدودیت‌های آن را شکست!

 پس از کشمکش‌های فراوان، شرکت اپل تکلیف خود را با کسب‌وکار‌های ایرانی روشن کرد.