۱ شهریور: زادروز ابن سینا، دانشمند و متفکر بزرگ ایرانی

۱۰۳۷ سال پیش در چنین روزی، ابن سینا، دانشمند و متفکر بزرگ ایرانی در شهر بخارا چشم به جهان گشود.