دانشمندان چیستی تجربه نزدیک به مرگ را بررسی می‌کنند

افراد زیادی تا آستانه مرگ رفته‌ و دوباره به این دنیا بازگشته‌اند. این افراد از مرگ و تجربه‌ی خود در حین ترک این دنیا چه چیزهایی برای ما تعریف می‌کنند؟ دانشمندان به دنبال تحلیل تجربه‌های این افراد رفته‌اند.