تماشای خورشیدگرفتگی از داخل کابین ولوو XC60

ولوو با نصب صفحه‌ای ويژه‌ای بر روی سقف پانورامای خودروی XC60، امکان تماشای پدیده خودرشید‌گرفتی در آمریکا را فراهم کرده است.