گوگل کروم 62 وب سایت‌های بدون SSL را به عنوان نا امن نشانه گذاری خواهد کرد

در نسخه‌ی ۶۲ مرورگر گوگل کروم، وب‌سایت‌هایی که از پروتکل HTTP بهره می‌برند به عنوان وب‌سایت ناامن نشان داده خواهند شد.