خورشید گرفتگی کلی

در طول تاریخ همواره افرادی بوده‌اند که در برابر علم و پیش‌بینی‌های آن مخالفت خود را نشان داده‌اند. اما چنین چیزی را در مورد خورشید گرفتگی کلی نمی‌بینیم. دلیل آن چه می‌تواند باشد؟ اگر اخبار وقایع نجومی را دنبال کرده باشید، می‌دانید که در تاریخ 21 آگوست (30 مرداد) خورشید گرفتگی کلی در کشور آمریکا ...

نوشته چرا انکارکنندگان علم با خورشید گرفتگی کلی مشکلی ندارند؟ اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.