سیستم تشخیص چهره آیفون در یک میکروثانیه عمل خواهد کرد

گزارش جدید، جزئیاتی متفاوتی در مورد سرعت سیستم‌ تشخیص چهره آیفون ۸ ارائه می‌دهد. این سیستم در یک میکروثانیه عمل خواهد کرد.