حسن روحانی: در مورد وزارت ارتباطات نمی‌خواهیم آزادی قربانی امنیت شود

در جلسه‌ی رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری اسلامی در رابطه با انتخاب وزیر جوان گفت: «نمی‌خواهیم آزادی قربانی امنیت شود.»