آیفون 8 ممکن است طراحی خوشایندی برای همه کاربران نداشته باشد

اگر اپل در آیفون 8 از نمایشگر بدون حاشیه استفاده کند، سنسورهای گوشی در بخش بالایی آن تجمع خواهند کرد که از نظر برخی کاربران، چندان طراحی مناسبی نخواهد بود.