۲۸ مرداد: سالروز درگذشت لینوس کارل پاولینگ

۲۳ سال پیش در چنین روزی لینوس کارل پاولینگ، زیست‌شیمیدان، فعال صلح، نویسنده و معلم آمریکایی در ۹۳ سالگی چشم از جهان فروبست. این دانشمند یکی از تأثیرگذارترین شیمیدانان تاریخ است.