نگاهی به بهبود‌های پیشرانه‌های احتراق داخلی در دهه گذشته

امروزه اخبار زیادی از انواع خودروی برقی و هیبریدی به گوش می‌رسد؛ اما پیشرانه‌های احتراق داخلی، همچنان با بهبود‌های متعددی در حال توسعه هستند.