شادترین کشورهای جهان کدامند؟

کشورهای زیادی هستند که وقتی به آنجا سفر می‌کنید متوجه شاد بودن مردم آن‌ها می‌شوید. با کجارو همراه باشید تا با شادترین کشورهای دنیا آشنا شوید.