جیلی به دنبال تصاحب فیات کرایسلر نیست

جیلی به‌تازگی اعلام کرده است که تمایلی به سرمایه‌گذاری و خرید شرکت خودروسازی فیات کرایسلر ندارد.