ثبت رکورد ۴.۹ ثانیه در مسافت ۲۰۰ متر

خودروی الکتریکی TC-X از تیم ترو کازینس، توانست رکورد جهانی ۱/۸ مایل را به نام خود ثبت کند.