۲۶ مرداد: انتشار کتاب مزرعه حیوانات

۷۲ سال پیش در چنین روزی، کتاب معروف مزرعه حیوانات به قلم جرج اورول در کشور انگلستان منتشر شد. این رمان در خلال جنگ جهانی دوم نوشته و در سال ۱۹۴۵ در انگلستان برای نخستین بار منتشر شد.