اپلیکیشن گوگل Duo امروز یک ساله شد

اپلیکیشن تماس تصویری اختصاصی گوگل موسوم به Duo یک ساله شد.