اقدامات ضروری در ۱۰۰ روز اول رهبری کسب و کار

رهبران کسب‌وکار در شروع فعالیت خود علاوه بر مدیریت تیم و شرکت، باید آگاهی و شناخت خود را نسبت به بازار و مشتریان افزایش دهند.