تولید بافت زیستی شبیه به لایه‌های دستمال کاغذی برای ترمیم اندام‎های انسان

دانشمندان موفق شدند با استفاده از  احشای حیوانات، بافتی همانند دستمال کاغذی ایجاد کنند که قابلیت ترمیم و بازسازی اندام‎های آسیب دیده را دارد.