آموزش بازی سازی: آشنایی با سند طراحی بازی

نوشتن سند طراحی بازی، یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مراحل ساخت بازی محسوب می‌شود که در این مطلب، از اهمیت این بخش در بازی‌سازی می‌گوییم.