تبلیغات ضد گوگل

اخیرا مجموعه‌ای از تبلیغات ضد گوگل نزدیک به دفتر ساندار پیچای (Sundar Pichai) مشاهده شده که به نظر می‌رسد با موضوع اخراج شدن مهندس این شرکت در ارتباط است. هفته گذشته، یکی از مهندسان گوگل به نام جیمز دیمور (James Damore) با نوشتن مقاله‌ای سه هزار کلمه‌ای، سیاست‌های تعبیض‌آمیز گوگل در رابطه با مردان و زنان را ...

نوشته پخش شدن تبلیغات ضد گوگل در حوالی دفتر ساندار پیچای اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.